Skip to main content
Report, 2019

Pocket woods – adaptiv gestaltning av urbana skogsfragment genom plantering

Wiström, Björn; Enochson, Linus

Keywords

pocket woods; urbana skogar

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2019, number: 2019:12
eISBN: 978-91-576-8971-9
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Enochson, Linus
Värnamo Kommun

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/102369