Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2006

Mekanisk hållbarhet och fines i björkpellet från försök med den mobila pelleteringsenheten i Evijärvi

Nurmi J, Huhtala J

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2006, number: INFO från projektet 99
Publisher: SLU-BTK

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/10240