Skip to main content
Report, 2019

Ekologisk konnektivitet i svenska kust- och havsområden

Berkström, Charlotte; Wennerström, Lovisa; Bergström, Ulf

Keywords

konnektivitet, migration, spridning, länkar, skyddade områden, marina skyddade områden, ekologisk koherens

Published in

Aqua reports
2019, number: 2019:15
eISBN: 978-91-576-9687-8
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet