Skip to main content
Proceedings (editor) - Peer-reviewed, 2020

Vallkonferens 2020: konferensrapport : 4-5 februari 2020

Abstract

Rapporten presenterar resultat från aktuell forskning kring såväl vallens odling och konservering som dess utnyttjande hos idisslare och hästar. Odlingsmaterialets produktion och näringsvärde behandlas, olika strategier och metoder för bete presenteras och vallens betydelse för klimatet diskuteras. Hästen, dess näringsförsörjning och hälsa tas också upp, både i sin roll som betesdjur och som konsument av skördat vallfoder. Goda exempel ges på hur man som lantbrukare kan trimma vallproduktionen med inspiration från Årets Vallmästare och från lantbrukare i EU-projektet Inno4Grass. Konferensen arrangeras av institutionerna HUV, NJV och VPE vid SLU i samarbete med Växa Sverige, Hushållningssällskapet, Greppa Näringen via Jordbruksverket och LRF.

Keywords

vallodling; vallfoderkonservering; vallfoderutnyttjande; utfodring; näringsvärde; uthållighet; bete; skördestrategier; gödslingsstrategier; ekonomi; miljöeffekter; resiliens; idisslare; hästar; Inno4Grass

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2020, number: 30
ISBN: 978-91-576-9711-0, eISBN: 978-91-576-9712-7
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/102430