Skip to main content
Conference abstract, 2019

Mer halm till grisar - varför och hur funkar det i praktiken?

Wallgren, Torun

Published in

Book title: Swedish Congress of Veterinary Medicine : abstracts 2019
Publisher: Swedish Congress of Veterinary Medicine

Conference


Swedish Congress of Veterinary Medicine (Veterinärkongressen), 26-28 september 2019, Stockholm, Sweden