Skip to main content
Factsheet, 2017

Barn och fyrhjulingar

Lundqvist, Peter; Göransson, Eva; Stave, Christina

Keywords

barnolyckor; fyrhjulingar; riskacceptans; säkerhet; landsbygd; föräldrar

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:10
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Stave, Christina
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

UKÄ Subject classification

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/102517