Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Open access

Barn och fyrhjulingar : riskacceptans och attityder kring fyrhjulingar på landsbygden ur ett föräldraperspektiv

Lundqvist, Peter; Göransson, Eva; Stave, Christina

Keywords

barnolyckor; fyrhjulingar; riskacceptans; säkerhet; landsbygd; föräldrar

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:10
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet