Skip to main content
Magazine article, 2006

Tvåstegsavvänjning av köttraskalvar med hjälp av nosbricka

Svensson, Anna; Söderquist, Lennart

Published in

Svensk Veterinärtidning
2006, number: 5, pages: 19-22

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences
Svensson, Anna

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/10263