Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2006

Tvåstegsavvänjning av köttraskalvar med hjälp av nosbricka

Svensson, Anna; Söderquist, Lennart

Published in

Svensk Veterinärtidning
2006, number: 5, pages: 19-22