Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Expeditionsrapport IBTS, augusti 2019

Bland, Barbara; Hjelm, Joakim

Abstract

Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3. Fisket utförs med den franska bottentrålen GOV.

Under denna expedition gjordes totalt 45 giltiga tråldrag i hela området, 26 i Skagerrak och 19 i Kattegatt. Totalt fångades 8,4 ton sill, 6,8 ton skarpsill och 69 kg torsk.

I Skagerrak visar sillens 0-grupp en markant ökning. Skarpsillen som förra året dominerades av Kattegatts 1-åringar har minskat men 2+-gruppen i både Skagerrak och Kattegatt har ökat. Torsken visar en stark ökning av 0-gruppen, framför allt i Skagerrak men i jämförelse med den starka årsklassen 2011 är siffrorna måttliga. Övriga åldersklasser hos torsken är fortsatt extremt låga.

Biologiska parametrar på individnivå samlas in på sill- och torskfiskar samt några plattfiskar. Totalt provtogs 4 191 individer från 11 olika arter med avseende på ålder och könsmognad.

Keywords

resursövervakning; fiskebestånd; Västerhavet; International Bottom Trawl Surveys

Published in

Aqua reports
2019, number: 2019:16eISBN: 978-91-576-9690-8Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet