Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2019

Vegetation och rovfisk – viktiga för ett välfungerande kustekosystem

Hansen, Joakim; Eklöf, Johan; Austin, Åsa; Bergström, Ulf; Sundblad, Göran; Donadi, Serena; Eriksson, Britas Klemens

Published in

Svealandskusten
2019, pages: 20-23
ISBN: 978-91-980325-7-4
Publisher: Svealands kustvattenvårdsförbund