Skip to main content
Magazine article, 2018

Med naturen som levebröd och arbetsplats

Garavito Bermudez, Diana

Abstract

Vi lär oss relatera till naturen utifrån den sociokulturella och fysiska miljön där vi föds och växer upp. Utifrån det formas vår natursyn, och detta är tätt sammanbundet med lärande.

Keywords

natursyn; lärandeprocesser

Published in

Biodiverse
2018, volume: 23, number: 2, pages: 16-17

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre

UKÄ Subject classification

Learning

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/102831