Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2018

Med naturen som levebröd och arbetsplats

Garavito Bermudez, Diana

Abstract

Vi lär oss relatera till naturen utifrån den sociokulturella och fysiska miljön där vi föds och växer upp. Utifrån det formas vår natursyn, och detta är tätt sammanbundet med lärande.

Keywords

natursyn; lärandeprocesser

Published in

Biodiverse
2018, Volume: 23, number: 2, pages: 16-17

   SLU Authors

  • Garavito Bermudez, Diana

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Learning

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/102831