Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2003

HAKKUUTÄHTEEN TALTEENOTON VAIKUTUS MAAN RAVINTEIDEN MÄÄRÄÄN JA HUUHTOUTUMISEEN

Nurmi J, Wall A

Published in

Bioenergiaa metsästä
2003, number: Projekti-INFO 19
Publisher: SLU-BTK

UKÄ Subject classification

Forest Science
Renewable Bioenergy Research

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/10296