Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book2017Open access

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården : Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken

Tollin, Clas

Keywords

bebyggelsehistoria; medeltid; Mälaren; Stockholm; Nationalstadsparken; agrarhistoria

Published in

Kungl. Vitterhets-, historie- och anitikvitets akademien handlingar. Historiska serien
2017, number: 33Publisher: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien

  UKÄ Subject classification

  Social and Economic Geography
  History and Archaeology

  Publication identifier

  ISBN: 9789174024531

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/102992