Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2019 : Nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av kungsörn

Wallén, Johan; Nilsson, Lovisa; Hellström, Peter

Published in

Naturhistoriska riksmuseets småskriftserie
2019, number: 2019:1
Publisher: Naturhistoriska riksmuseet

   SLU Authors

   Associated SLU-program

   Wildlife Damage Centre

   UKÄ Subject classification

   Fish and Wildlife Management
   Ecology

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/103007