Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2017Peer reviewed

Namnet Stockholm i ny belysning : en historisk-geografisk studie av gränser och bebyggelser för att tolka ett välkänt men undanglidande namn

Tollin, Clas

Keywords

Stockholm, Södermalm, place-name, boundary, landmark, land ownership

Published in

Bebyggelsehistorisk tidskrift
2017, Volume: 73, pages: 8-28