Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2019Peer reviewed

Svedjebruket i Syd- och Mellansverige före den agrara revolutionen, med särskild inriktning på tidigmodern tid

Tollin, Clas

Published in

Bebyggelsehistorisk tidskrift
2019, number: 77, pages: 23-41