Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Årsrapport för inventering av provytor i kvalitetsuppföljning av ängs- och betesmarker 2018

Glimskär, Anders; Lundin, Assar; Björkén, Anders; Kindström, Merit

Keywords

inventering; provytor; kvalitetuppföljning; ängs- och betesmarker

Published in


Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet