Skip to main content
Report, 2019

Årsrapport för inventering av provytor i kvalitetsuppföljning av ängs- och betesmarker 2018

Glimskär, Anders; Lundin, Assar; Björkén, Anders; Kindström, Merit

Keywords

inventering; provytor; kvalitetuppföljning; ängs- och betesmarker

Published in


Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Agricultural landscape

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103143