Skip to main content
Report, 2019

Indikatorer för småbiotoper i odlingslandskapet

Arlt, Debora; Josefsson, Jonas; Kindström, Merit; Glimskär, Anders

Keywords

indikatorer; småbiotoper; odlingslandskap

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, Institutionen för ekologi

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Josefsson, Jonas
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Agricultural landscape

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103145