Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2019

Indikatorer för småbiotoper i odlingslandskapet

Arlt, Debora; Josefsson, Jonas; Kindström, Merit; Glimskär, Anders

Keywords

indikatorer; småbiotoper; odlingslandskap

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, Institutionen för ekologi