Skip to main content
Book chapter, 2019

Vilka förlorar på att stadsskogarna minskar?

Hedblom, Marcus; Ode Sang, Åsa

Abstract

Skog som skog. Är det något särskilt med den i staden jämfört med den utanför? Ja det är det faktiskt, ur flera aspekter. Inte minst ur ett genusperspektiv.

Keywords

stadsskogar; genusperspektiv; grönytor

Published in

Book title: Den öppna skogen : kön, genus och jämställdhet i skogssektorn
ISBN: 978-91-576-9614-4, eISBN: 978-91-576-9615-1
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103152