Skip to main content
Report, 2019

Vikten av att synas - nya verktyg för att värdera ekosystemtjänster

Lovén, Ida; Brady, Mark; Hedlund, Katarina; Wilhelmsson, Fredrik

Keywords

ekosystemtjänster; jordbruksmark

Published in

Policy brief / AgriFood Economics Centre
2019, number: 2019:14
Publisher: Agrifood Economics Centre

Authors' information

Lovén, Ida
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Hedlund, Katarina
Lund University
Wilhelmsson, Fredrik
Lund University

UKÄ Subject classification

Economics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103167