Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Vikten av att synas - nya verktyg för att värdera ekosystemtjänster

Lovén, Ida; Brady, Mark; Hedlund, Katarina; Wilhelmsson, Fredrik

Keywords

ekosystemtjänster; jordbruksmark

Published in

Policy brief / AgriFood Economics Centre
2019, number: 2019:14
Publisher: Agrifood Economics Centre