Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2018

Mag- och tarmstörningar hos tikar efter valpning – en enkätstudie

Lundgren, Elin; Enlund, Karolina; Edner, Anna; Brunius, Carl; Pettersson, Ann; Hagman, Ragnvi

Published in


Publisher: Sveriges veterinärförbund

Conference

Veterinärkongressen, 181109-181110, Uppsala, Sverige