Skip to main content
Magazine article, 2019

Östersjöns torskar illa ute

Bergenius, Mikaela; Casini, Michele; Lundström, Karl; Orio, Alessandro; Ovegård, Maria; Hentati Sundberg, Jonas; Hjelm, Joakim

Abstract

Torsken i Östersjön är illa ute och håller på att försvinna. Beståndet är extremt litet och individerna mår allt sämre, samtidigt som andelen stora fiskar blir allt lägre. Orsakerna är många: högt fisketryck, sämre syresituation, förändrad födotillgång, ett ökat antal sälar samt en ökad mängd parasiter. Frågans komplexitet innebär att det inte finns en enda enkel förklaring – och inte heller en enda enkel lösning. Det akuta läget kräver att torsk-fångsten stoppas, men det räcker inte om vi ska rädda torsken på lång sikt. För det krävs ett helhetsgrepp. Vi måste lyfta blicken och se torskproblematiken ur ett ekosystemperspektiv.

Keywords

torsk; Gadus morhua; Östersjön

Published in

Fauna och flora
2019, volume: 114, number: 2, pages: 2-9

Authors' information

Bergenius, Mikaela
No organisation
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Lundström, Karl
No organisation
Orio, Alessandro
No organisation
Ovegård, Maria
No organisation
Hentati Sundberg, Jonas
No organisation
Hjelm, Joakim
No organisation

Associated SLU-program

Coastal and sea areas
Biodiversity

UKÄ Subject classification

Ecology
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103278