Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2019Open access

Skrubbskäddan stjäl östersjötorskens middag

Casini, Michele; Orio, Alessandro

Abstract

På Östersjöns botten lever torsk och skrubbskädda, två fiskarter som är viktiga både för ekosystemet och för fisket. Under de senaste fyrtio åren har de båda arternas geografiska utbredning förändrats markant. Idag är torskbeståndet till stor del koncentrerat till i ett mindre område i södra Östersjön där det också finns mängder av skrubbskädda. Den ökade konkurrensen kan ha bidragit till att torsken blivit mycket magrare på senare tid.

Keywords

Torsk; Skrubbskädda; Östersjön; fiskeförvaltning

Published in

Havsutsikt
2019, number: 2019:1, pages: 22-23