Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2017

Patofysiologi, diagnostik och övergripande handläggning vid kronisk njursjukdom (CKD) hos katt

Pelander, Lena

Abstract

Kronisk njursjukdom (CKD) är ett samlingsnamn för olika patologiska processer i njurarna, vilka med tiden resulterar i fibrosomvandling och nedsatt funktion. Slutstadiet ser histopatologiskt likartat ut oavsett sjukdomens exakta etiologi. Diagnos av CKD hos katt i tidiga stadier är i dagsläget ofta svårt. Sjukdomen är irreversibel och oftast progressiv och hantering och behandling av katter med CKD bör skräddarsys för den enskilda patienten och dess ägare.

Published in

Information Från Läkemedelsverket
2017, Volume: 28, number: Supplement, pages: 18-21
Publisher: Läkemedelsverket