Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Bakgrundskorrigering av fosfatfosfor : påverkan på tidserier vid förändring i analysmetoden för fosfatfosfor 2014

von Brömssen, Claudia; Wallman, Karin; Fölster, Jens

Keywords

fosfatfosfor; tidserier; analysmetod

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2019, number: 2019:11
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet