Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2019

POSHBEE: Ett nytt europeiskt forskningsprojekt om bin, bihälsa och växtskyddsmedel

Rodrigues De Miranda, Joachim; Rundlöf, Maj; Ulvtorp, Jonny; Ivarsson, Kjell; Forsgren, Eva

Published in

Gadden
2019, number: 2, pages: 15-17