Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2017

Utformning av stödjande utemiljö.

Bengtsson, Anna

Published in

Skriftserie för Ljudmiljöcentrum Lunds universitet
2017, number: 16, pages: 36-39
Title: Grönska och ljudkvalitet i närmiljön: Hårda fakta för mjuka värden
Publisher: Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet

    UKÄ Subject classification

    Landscape Architecture
    Applied Psychology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/103356