Skip to main content
Report chapter, 2017

Utformning av stödjande utemiljö.

Bengtsson, Anna

Published in

Skriftserie för Ljudmiljöcentrum Lunds universitet
2017, number: 16, pages: 36-39
Book title: Grönska och ljudkvalitet i närmiljön: Hårda fakta för mjuka värden
Publisher: Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Applied Psychology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103356