Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2019

Äldre frukt- och bärsorter : ett kulturarv värt att bevara

Hjalmarsson, Inger

Published in

Biodiverse
2019, Volume: 24, number: 2, pages: 22-23