Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2019

En studie om tillit till inventeringssystemet för stora rovdjur

Öhrman, Philip; Ericsson, Göran; Sandström, Camilla

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2019, number: 6893
eISBN: 978-91-620-6893-6
Publisher: Naturvårdsverket