Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Newspaper article, 2019

Att hota bönder är oacceptabelt. De demokratiska vägarna att föra debatt räcker bra

Beck-Friis, Johan; Algers, Bo; Malmgren, Fredrik

Published in

Sydsvenskan
2019, number: 2019-01-25

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/103437