Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2019Peer reviewed

Strävan efter att göra bättre, men inte veta hur - en studie om hållbarhetssamordnares vardag och praktik

Kågström, Mari; Brorström, Sara

Published in

Title: Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål
ISBN: 978-91-980422-8-3
Publisher: Arkus