Skip to main content
Book chapter - Peer-reviewed, 2019

Strävan efter att göra bättre, men inte veta hur - en studie om hållbarhetssamordnares vardag och praktik

Kågström, Mari; Brorström, Sara

Published in

Book title: Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål
ISBN: 978-91-980422-8-3
Publisher: Arkus

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Brorström, Sara
University of Gothenburg

UKÄ Subject classification

Public Administration Studies

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103496