Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2019Peer reviewed

Vadå påverka? Om berättelser från Vårberg.

Isaksson, Sarah; Kågström, Mari

Published in

Title: Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål
ISBN: 9789198042283
Publisher: Stiftelsen Arkus