Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2019Peer reviewed

Bortom invanda förväntningar

Kågström, Mari

Published in

Title: Kampen om kunskap: akademi och praktik
ISBN: 978-91-7359-145-4
Publisher: Santérus förlag