Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019

Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige

Moksnes, Per-Olav; Eriander, Louise; Hansen, Joakim; Albertsson, Jan; Andersson, Mattias; Bergström, Ulf; Carlström, Julia; Egardt, Jenny; Fredriksson, Ronny; Granhag, Lena; Lindgren, Fredrik; Nordberg, Kjell; Wendt, Ida; Wikström, Sofia; Ytreberg, Erik

Published in

Havsmiljöinstitutets rapport
2019, number: 2019:3
Publisher: Havsmiljöinstitutet