Skip to main content
Book, 2019

Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare – slutrapport

Tunon, Håkan; Bele, Bolette; Rytkönen, Paulina

Keywords

biologiskt kulturarv; hållbar värdeskapare

Published in

CBM:s skriftserie
2019, number: 117
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet; Norsk institutt for bioøkonomi; Ås; Södertörns högskola, Södertörn

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Bele, Bolette
Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)
Rytkönen, Paulina
Södertörn University

UKÄ Subject classification

Economics
Other Biological Topics
Animal and Dairy Science

Publication Identifiers

eISBN: 978-91-88083-25-8

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103531