Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book, 2019

Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare – slutrapport

Tunon, Håkan; Bele, Bolette; Rytkönen, Paulina

Keywords

biologiskt kulturarv; hållbar värdeskapare

Published in

CBM:s skriftserie
2019, number: 117
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet; Norsk institutt for bioøkonomi; Ås; Södertörns högskola, Södertörn

   SLU Authors

  • Tunon, Håkan

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Economics
  Other Biological Topics
  Animal and Dairy Science

  Publication Identifiers

  eISBN: 978-91-88083-25-8

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/103531