Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2019

Om nybyggarnas utnyttjande av naturresurserna

Tunon, Håkan

Published in

Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet
2019, number: 31, pages: 59-78
Book title: Nybyggarliv : berättelser om en tid och en bygd : symposiebidrag från Vilhelminabiennalen 2-3 oktober 2017
ISBN: 978-91-519-2818-0
Publisher: Johan Nordlander-sällskapet

Conference


Nybyggarliv: Berättelser om en tid och en bygd. – Vilhelmina nybyggarbiennalen sjätte symposiet. 2-3 oktober 2017, Vilhelmina

   SLU Authors

  • Tunon, Håkan

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  History
  Ethnology
  Fish and Wildlife Management

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/103534