Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2005

Energiapuun varastokokeet ristiinladonnassa

Takalo, T; Lehtimäki, J; Nurmi, J

Published in

Bioenergiaa metsästä
2005, number: Projekti-INFO 65
Publisher: SLU-BTK

UKÄ Subject classification

Forest Science
Renewable Bioenergy Research

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/10354