Skip to main content
Report, 2019

Verksamhetsperspektiv för utveckling av den fysiska miljön i Ultuna : möjliga vägval i planering, gestaltning och förvaltning

Keywords

Ultuna; fysisk miljö; planering

Published in


Publisher: Green Innovation Park, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103624