Skip to main content
Magazine article, 2019

Skovdyrkning med små træarter: er de værdiløse, værdifulde eller uvurderlige?

Skovsgaard, Jens Peter; Graversgaard, Hans Chr.

Abstract

Artiklen giver en kort introduktion til de ’små’ træarter. Er de relevante for dansk skovbrug? Hvad er risikoen? Hvilken skovtype er bedst? Hvilken form for skovdyrkning kan anvendes? Vi har gennem en årrække arbejdet med nogle af de træarter, som sjældent ses i skoven, og som ofte ignoreres i skovdyrkningen. Det drejer sig mest om løvtræer, for eksempel fuglekirsebær, vild pære, tarmvridrøn, storfrugtet røn, valnød, tyrkisk hassel, kristtjørn og buksbom, men også enkelte nåletræer, for eksempel taks.

Keywords

skovdyrkning; små træarter

Published in

Skoven
2019, number: 4, pages: 160-162

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre
Graversgaard, Hans Chr.
Danish Forest Owner Cooperatives

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103626