Skip to main content
Magazine article, 2019

Skovdyrkning med små træarter: Tidlig udpegning af hovedtræer kombineret med opkvistning

Skovsgaard, Jens Peter; Graversgaard, Hans Christian

Abstract

Konkurrencesvage træarter tilgodeses bedst med målrettet, tidlig og hård hugst for det enkelte træ. Metoden anbefales også til arter med hurtig ungdomsvækst og arter med særlig høj pris for gavntræ af god kvalitet. Vil man producere gavntræ, kan der være behov for opkvistning.

Keywords

skovdyrkning; hovedtræer; opkvistning; konkurrencesvage træarter

Published in

Skoven
2019, volume: 51, number: 6-7, pages: 248-251

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre
Graversgaard, Hans Christian
Danish Forest Owner Cooperatives

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103631