Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2019

Viltolyckskartor: Teknisk beskrivning för datahantering och produktion

Seiler, Andreas; Willebrand, Sofia; Olsson, Mattias; Wahlman, Henrik

Abstract

Denna tekniska rapport vänder sig till de som arbetar med åtgärdsförslag för att minska barriärpåverkan och antalet viltolyckor. Rapporten beskriver hur viltolycksdata från Nationella Viltolycksrådet och Polisen är bearbetat, vilka attribut som ingår och används samt hur de olika karttyperna är framtagna. Rapporten ger en bakgrund för att kunna framställa kartorna, tolka kartorna och tillämpa dem i t.ex. planering.

Published in

Trafikverkets publikationer
2019, number: 2019:179
ISBN: 978-91-7725-531-4
Publisher: Trafikverket

    UKÄ Subject classification

    Ecology
    Other Natural Sciences not elsewhere specified

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/103635