Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2019

Viltolyckskartor och Barriärkartor : handledning för tillämpning i åtgärdsarbete

Olsson, Mattias; Seiler, Andreas; Willebrand, Sofia

Published in

Publikation / Trafikverket
2019, number: 2019:178
ISBN: 978-91-7725-530-7
Publisher: Trafikverket

    UKÄ Subject classification

    Fish and Wildlife Management

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/103637