Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2018

Uppdatering och nya effektsamband i effektmodellen för viltolyckor

Jägerbrand, Annika K.; Gren, I.-M.; Seiler, Andreas; Johansson, Ö.

Published in


Publisher: Calluna

  UKÄ Subject classification

  Fish and Wildlife Management

  Publication identifier

  DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15211.23849

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/103639