Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book (editor)2019Open access

Naturvägledning i Norden : en bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa


Sandberg, Eva (ed.)

Published in

Nord
2019, number: 2019:021
Publisher: Nordisk Ministerråd

  UKÄ Subject classification

  Communication Studies
  Learning
  Didactics

  Publication identifier

  DOI: https://doi.org/10.6027/Nord2019-021

  ISBN: 978-92-893-6160-6, eISBN: 978-92-893-6161-3

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/103692