Skip to main content
Report, 2019

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2018

Åkesson, Mikael; Svensson, Linn

Abstract

Under inventeringsperioden 2018/2019 påvisades 40 familjegrupper av varg i Skandinavien. Inför parningssäsongen 2018 fanns i en av dessa familjegrupper en revirmarkerande immigrant och i fyra av fallen revirmarkerande F1:or, d.v.s. avkommor till immigranterna i Galven/Prästskogen eller Kynna 2. Den genomsnittliga inavelskoefficienten bland avkommorna i familjegrupperna under vintern 2018/2019 (𝐹ത = 0,25) visade en ökning med 0,01 i förhållande till vintern innan.

Keywords

vargpopulation; Skandinavien

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2019, number: 2019:3
eISBN: 978-91-985247-0-3
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103712