Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019

Landskapsplanering av skog för biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk

Michanek, Gabriel; Bostedt, Kjell Göran; De Jong, Johnny; Forsberg, Maria; Hof, Anouschka; Sjögren, Jörgen; Zabel von Felten, Astrid; Ekvall, Hans

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2019, number: 6909eISBN: 978-91-620-6909-4
Publisher: Naturvårdsverket