Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Peer reviewed

Aktivitet av fladdermöss och insekter vid ett vindkraftverk

De Jong, Johnny; Håstad, Olle; Victorsson, Jonas; Ödeen, Anders

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2019, number: 6902eISBN: 978-91-620-6902-5
Publisher: Naturvårdsverket